Van Gogh Museum

Van Gogh Museum

Renovatie en uitbreiding Van Gogh Museum Amsterdam (ontwerp 1995)

De renovatie van het Van Gogh Museum omvat de volgende planonderdelen.
1. Herindeling van de begane grond om het gegroeide aantal van circa 1.000.000 bezoekers per jaar beter op te vangen. Het huidige gebouw is indertijd ontworpen op een bezoekersaantal van circa 100.000 per jaar.
2. De verbinding met de Nieuwe Vleugel, de ‘Knoop’ .
3. Op de plaats van het bestaande kantoor van 2 bouwlagen kwam een kantoorblok met in totaal 5 verdiepingen.
4. Het omdraaien van de hellingbaan zodat aan- en afvoer van goederen vanaf de Paulus Potterstraat kan plaatsvinden met aansluiting op de expeditieruimte in de Nieuwe Vleugel. Dit naar aanleiding van het gegeven dat het Museumplein autovrij wordt gemaakt.
5. Het renoveren van museale ruimten in het kader van Deltaplan Cultuurbehoud. Dit betekent dat vrijwel alle  installaties in het Rietveldgebouw dienden te worden vervangen en ten gevolge daarvan alle wanden en plafonds.

Opdrachtgevers: Ministerie van VROM/Rijksgebouwendienst, Van Gogh Museum
Architect: Greiner Van Goor Huijten bv, Amsterdam